กิจกรรมนักศึกษา

May
11
May
11
May
11
May
11
May
11
May
11

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า(food allergen)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า(food allergen)

DETAIL

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันแก่นักศึกษา

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันแก่นักศึกษา

DETAIL

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา(HACCP)

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา(HACCP)

DETAIL

โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการทำงานเป็นทีม

โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการทำงานเป็นทีม

DETAIL

Facebook Fanpage

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email: 
sci2@siam.edu

  • 0
  • 4
  • 22
  • 1,898
  • 14,691
usda
TOP