ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยผ่านนิทรรศการขนมไทย

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยผ่านนิทรรศการขนมไทย

[pdf-embedder url=”https://science.siam.edu/wp-content/uploads/2018/06/activity.pdf”]