รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษา

รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-668-2457

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *