คณาจารย์ประจำสาขา

 

          alt         

 

Name ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ทองพิสิฐสมบัติ
Telephone            02-457-0068
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

          alt

 

Name อาจารย์ สุทธิเกียรติ ชลลาภ
Telephone     
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

          alt

 

Name อาจารย์ เอื้ออารี กัลวทานนท์
Telephone        02-457-0068 ext. 5119
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

          alt

 

Name อาจารย์ ศตายุ สุวรรณโสภณ
Telephone    
E-mail  

 

 

          alt

 

Name อาจารย์ พุทธิดา ชัยสวัสดิ์
Telephone    
E-mail  

 

 

          alt

 

Name

อาจารย์สรัญญา ชมฉัยยา
Telephone     02-457-0068 ext. 5119
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

Facebook Fanpage


You are here: Home ภาควิชา ภาควิชาฟิสิกส์ คณาจารย์ประจำสาขา

Sample image

usda
Sample imageSample image