ทุนการศึกษา/ค่าใช้จ่าย

นักศีกษาสามารถใช้สิทธิกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นอกเหนือจากทุนที่จัดสรรให้ของมหาวิทยาลัยสยาม http://col.siam.edu/

 

ค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะ

สาขาวิชา

รหัสสาขาวิชา

ค่าเล่าเรียน (บาท)

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร

47

36,500.-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

48

34,100.-

 

Facebook Fanpage


You are here: Home การเข้าศึกษา ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

Sample image

usda
Sample imageSample image