บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม เปิดให้บริการจัดทำรายงาน Monitor (Environmental Monitoring)  พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) และหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งบริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาระกับผู้ประกอบการทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่าน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามงานบริการด้านอื่นๆ กรุณาติดต่อ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8:30 - 16:30 น. โทร 02-867-8082 หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

Facebook Fanpage


You are here: Home ศูนย์บริการเครื่องมือ งานบริการอื่น ๆ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Sample image

usda
Sample imageSample image